Klein Grond BezitLandarbeidersvereniging Dirksland
 

Geschiedenis

Klein grond bezit 'van arbeidersland naar volkstuin'

De Vereniging is in februari 1921 ontstaan met 56 aandeelhouders die elk een bedrag van 1 gulden hebben ingelegd.

De geschiedenis van de vereniging is het beste te splitsen in twee perioden.
Gedurende de eerste periode, van 1921 – 1965, was er een strenge overheidscontrole en was de vereniging aan allerlei beperkende regels gebonden in het kader van de Landarbeiderswet, opgericht in 1918 en ingetrokken op 28 mei 1965.
Nadat in 1965 de Landarbeiderswet was ingetrokken, brak de tweede periode aan waarin de leden meer invloed kregen op de regels en het beleid.

Het grootste probleem voor de bestuurders was de tijd dat er een lange wachtlijst ontstond vanwege gebrek aan land. Ook met de armoede onder de landarbeiders werden ze constant geconfronteerd, omdat pachters vaak de pacht niet konden betalen.
Toewijzing van percelen los land vond vanaf 1937 plaats in volgorde van aanmelding en niet meer door verloting. Degene die het langst op de wachtlijst stond kwam nu het eerst aan bod.

Mede onder invloed van de Ruilverkaveling Flakkee heeft de Vereniging in 1983 een keuze gemaakt en heeft toen definitief gekozen voor de verhuur van kleinere percelen.
Hierdoor was er een grote toename van het aantal leden. Door grond aan te kopen en/of te ruilen zijn er 3 complexen ontstaan: complex A, B en C. In 1982 werden de resterende schulden van complex A en B afgelost, later volgde ook complex C. De vereniging had geen schulden meer en kon op eigen kracht voortbestaan.

De eerste Algemene Ledenvergadering was op 14 december 1922. De eerste pachter van het jaar, de heer H. Struik, werd op de jaarvergadering in 1970 in het zonnetje gezet. De vergaderingen vonden nog steeds plaats in een café. De jaarvergaderingen worden sinds de beginjaren ’80 steeds in Verenigingsgebouw De Schakel gehouden.

Zo heeft in de loop der jaren de vereniging hele veranderingen meegemaakt. Momenteel telt de volkstuinvereniging 125 leden, ook is er een nieuwe doelgroep ontstaan: de recreatieve volkstuinder. De “landarbeider” bestaat niet meer.