Klein Grond BezitLandarbeidersvereniging Dirksland
 

Mededelingen 

Uitnodiging voor leden en oud-leden

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Zoals u waarschijnlijk wel weet bereikte onze vereniging in 2021 het 100-jarig bestaan. Vanwege de Corona was het niet mogelijk om dit vorig jaar op een gepaste wijze te vieren.

Gelukkig is de situatie zodanig verbeterd dat het nu wel kan. Wel een jaar later, maar de viering van dit bijzondere jubileum is er niet minder belangrijk door geworden. Het bestuur is enorm trots dat deze mijlpaal is bereikt en dat de vereniging na 100 jaar nog steeds belangrijk is voor vele inwoners van Dirksland en omliggende dorpen. De vereniging is met haar tijd mee gegaan en bloeit nog steeds. 

Hierbij wordt u, met uw partner, uitgenodigd aanwezig te zijn bij  de viering van dit bijzondere jubileum.  Deze vindt plaats op 2 April a.s. in de “Victoriahal” aan de Philipshoofjesweg 57 b te Dirksland.

Aanvang om 14.30 uur. De deur staat vanaf 14.00 uur open.

Het programma is als volgt:

1. Opening door de voorzitter.

2. Terugblik op 100 jaar arbeidersland.

3. Uitreiking van het boek “100 jaar oud, maar springlevend” aan de burgemeester  mevrouw  A. Grootenboer - Dubbelman.  

4. Toespraak mevrouw  A. Grootenboer - Dubbelman.

5. Pauze met vertoning van film, de 4 jaargetijden van Kleingrondbezit. 

6. Sketch met Pau Heerschap.

7. Afsluiting door de voorzitter.                            

In verband met het beperkte aantal parkeerplaatsen rond de Victoriahal vragen wij u zo veel mogelijk lopend of op de fiets te komen.

We vragen u tevens ons te melden of u van de uitnodiging gebruik maakt zodat we u optimaal kunnen bedienen. Stuur uiterlijk voor 18 maart een mail naar kgb-dirksland@live.nl of stuur je aanmelding naar de secretaris, Oranjelaan 25 te Dirksland onder vermelding van:

Naam/achternaam:

Ik kom wel/niet naar het jubileum:

Ik kom met ...[aantal personen] ...naar de viering van het 100 jarig bestaan op 2 april 2022 in de Victoriahal te Dirksland.  

Ik ben gevestigd op complex ...[ vul hier A, B of C in]... met tuinnummer ...[vul hier je perceelnummer in]... .